Tag: Analisis Kemampuan Nano ekstrak Etanol Biji Ketumbar (Coriandrum Sativum) Dalam Menurunkan Kadar Glukosa Darah Pada Tikus Wistar Hiperglikemia